Jak piszemy: profesorzy czy profesorowie?

profesorzy, profesorowie

Poprawna pisownia

Obie formy są poprawne.

Możemy powiedzieć zarówno „profesorzy”, jak i „profesorowie”. Przy czym druga z podanych form jest bardziej uroczysta, grzecznościowa, stosowana zwykle w celu wyrażenia szacunku.

Przykłady użycia:
W sali wykładowej zebrali się wszyscy profesorzy z wydziału filozofii.
Profesorowie naszej uczelni przemawiali na dzisiejszej konferencji.

Komentarze