Jak piszemy: prośba czy proźba

prośba

Poprawna pisownia

proźba

Niepoprawna pisownia

Prośba jest rzeczownikiem zapisywanym przez ś.

Prośba, czyli zwrócenie się z prośbą w celu uzyskania czegoś, pisemna prośba o coś.

Jedyną poprawną formą jest prośba. Wynika to z odmiany: proś-ba, bo: prosi-ć i oboczności ś:si. Błędny zapis wynika z wymowy, gdzie zamiast ś słyszymy ź.

Przykłady:

Prośba użytkownika została zaakceptowana.
Ta prośba nie mogła zostać spełniona.
Jacek zwrócił się z prośbą do Hani.

Komentarze

~ Szmata69
11/17/21, 6:50 PM
Wiedziałam!
~ tOjEsTmÓjNiCk2019
8/12/19, 12:36 PM
Właśnie się zastanawiałam, dziękuję. :>
~ Deskryptywista
11/21/18, 2:18 PM
Jeżeli w wymowie słyszymy "ź", to może jednak zapis przez "ś" jest tym niepoprawnym :)