Jak piszemy: proszę czy prosze?

proszę

Poprawna pisownia

prosze

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „proszę".

Czasownik prosić należy do koniugacji II. Obejmuje ona czasowniki, które w 2. os. liczby pojedynczej czasu teraźniejszego mają końcówkę -ysz lub -isz (pros-isz). W pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego przyjmują one natomiast końcówkę (pisz-ę). 

Przykłady:

 

Proszę mnie przepuścić.

Wejdź, proszę i nie zdejmuj butów.  

Dwa jogurty i kostkę masła, proszę.

 

Ę w wygłosie wymawia się najczęściej bez nosowości, czyli jak samogłoskę e. Stąd najpewniej wynika błędny zapis czasownika: prosze.

Komentarze

~ koner
3/1/21, 7:12 PM
wow niewiedziełem xd