Jak piszemy: proszę pani czy proszę panią?

proszę pani

Zależy od kontekstu

proszę panią

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne, ale ich użycie zależy od kontekstu.

Jeśli chcemy zwrócić się bezpośrednio do danej kobiety, należy użyć zwrotu proszę pani, ponieważ w przypadku zawołania rzeczownik powinien występować w dopełniaczu.

Natomiast jeśli chcemy o coś poprosić tę kobietę, musimy użyć zwrotu proszę panią.

Przykłady użycia:

Proszę pani, która godzina?

Proszę panią o dosłanie brakujących dokumentów.

Komentarze