Jak piszemy: protokół czy protokuł?

protokół

Poprawna pisownia

protokuł

Niepoprawna pisownia

Wyraz "protokół" piszemy z użyciem litery “ó”. 

 

Zgodnie z definicją Wielkiego słownika języka polskiego protokół to: 1. pisemne sprawozdanie z przebiegu jakiegoś oficjalnego zebrania; 2. dokument sporządzony przez urzędnika, w którym opisany został przebieg jakichś zdarzeń lub przeprowadzonych przez niego czynności; 3. zbiór ogólnie przyjętych zasad zachowywania się w sytuacjach oficjalnych; 4. w informatyce: zbiór parametrów, które pozwalają na przesyłanie różnych informacji między komputerami.

Zgodnie z zasadą ortografii języka polskiego piszemy ó, kiedy wymienia się ono na o, e lub a w wyrazach tego samego pochodzenia (to znaczy w innych formach wyrazu lub w wyrazach pokrewnych). W przypadku rzeczownika “protokół” następuje wymiana ó na o, np. protokół - protokoły. Stąd poprawna forma to "protokół". 

 

Przykłady:

Podczas każdego posiedzenia Sejmu sporządza się protokół. 

Przed zebraniem zarządu należy wybrać osobę, która sporządzi protokół. 

Protokół dyplomatyczny określa normy zachowania obowiązujące dyplomatów.

Komentarze