Jak piszemy: prucz czy prócz

prócz

Poprawna pisownia

prucz

Niepoprawna pisownia

Przyimek oprócz zapisujemy z użyciem ó.

Prócz to zaimek oznaczający nic poza czymś, z wyjątkiem czegoś lub kogoś, wyjąwszy, oprócz. Prócz zawsze łączy się z rzeczownikiem w dopełniaczu, np. Prócz (kogo? czego?) wody mamy wszystko.

Etymologia prócz wyjaśniająca zapis ortograficzny nie jest znana, jednak już najstarsze słowniki podają formę zapisaną z użyciem ó. Oznacza to, że taka postać została ukształtowana historycznie, a więc jest jedynym poprawnym zapisem. Prócz jest pisane przez ó niewymienne, a więc należy zapamiętać pisownię.

Przykłady:

Cała załoga, prócz kapitana, ewakuowała się.
Prócz kotów, nie lubię żadnych innych zwierząt.
Prócz piłki nożnej, lubię uprawiać każdą dyscyplinę sportową.

Komentarze