Jak piszemy: przecinek czy pszecinek?

przecinek

Poprawna pisownia

pszecinek

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma zapisu tego rzeczownika to przecinek przez rz.

 

Przecinek to znak interpunkcyjny, który jest najczęściej używany w polszczyźnie pisanej. Można powiedzieć, że „przecina”, czyli rozdziela zdanie na części – stąd jego wdzięczna nazwa. Jego pojawianie się w tekście regulują bardzo konkretne zasady interpunkcyjne.

 

Przykłady:

Przed którymi spójnikami należy postawić przecinek?

Krakowskie dyktando zdominował problem przecinka w zdaniach złożonych.

Dobrze przemyślałam każdy postawiony tu przecinek.

Komentarze