Jak piszemy: przeczuwać czy przeczówać?

przeczuwać

Poprawna pisownia

przeczówać

Niepoprawna pisownia

Czasownik przeczuwać zapisywany jest z użyciem u

Przeczuwać oznacza przewidzenie co może się wydarzyć, spodziewanie się czegoś, odnosić wrażenie, przypuszczać, domyślać się, przewidywać, podejrzewać. 

Przeczuwać jest rodziną wyrazu czuć, gdzie należy szukać motywacji ortograficznych. Prasłowiańskie čuti dało początek dzisiejszemu czuć, od którego powstał czasownik przeczuwać. Oznacza to, że taki zapis jest uwarunkowany historycznie.

Przykłady:

Przeczuwał, że z tego interesu wynikną same kłopoty.
Zawodnik przed meczem przeczuwał porażkę drużyny.
Żołnierze przeczuwali zbliżające się wrogie wojska i nieuchronną bitwę.

Komentarze