Jak piszemy: przed tym czy przet tym?

przed tym

Poprawna pisownia

przet tym

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „przed tym”.

 

Źródłem błędu jest szybka i mniej staranna wymowa, podczas której dochodzi do upodobnienia pod względem miejsca artykulacji jednej głoski do następnej – dźwięczna głoska d w wyrazie „przed” ubezdźwięcznia się pod wpływem bezdźwięcznej głoski t.

 

Przykłady użycia:

Muszę się dobrze przygotować przed tym ważnym spotkaniem.

Na długo przed tym próbowałam to naprawić.

Przed tym, jak przyszedłeś, gościłam u siebie twojego brata.

Komentarze