Jak piszemy: przedewszystkim czy przede wszystkim – razem czy osobno?

przede wszystkim

Poprawna pisownia

przedewszystkim

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest pisownia rozłączna.

Przede wszystkim to fraza, której używa mówiący, gdy chce zwrócić uwagę na to, co jest dla niego najważniejsze.

Przede wszystkim należy do wyrażeń przyimkowych. Należą do nich połączenia przyimków z rzeczownikami, przysłówkami, liczebnikami lub zaimkami. Zgodnie z zasadami ortograficznymi, takie konstrukcje powinny być zapisywane osobno.

Przykłady:

Przede wszystkim powinniśmy skupić się na tym, co najważniejsze.
Przede wszystkim należy słuchać głosu własnego serca i nigdy się nie poddawać!
Pomóc nam może przede wszystkim dobry plan.

Komentarze