Jak piszemy: przedostatni czy przed ostatni - razem czy osobno?

przedostatni

Zależy od kontekstu

przed ostatni

Zależy od kontekstu

Pisownia tego wyrazu zależy od kontekstu.

 

Łącznie zapiszemy, gdy mówimy o kolejności, np. Przybiegłem na metę jako przedostatni.

Rozdzielnie zapiszemy, gdy mówimy o czymś, co wydarzyło się tuż przed końcem, np.: Przed ostatnim sprawdzianem z matematyki muszę się dużo nauczyć.

Komentarze

~ Nick
4/10/23, 4:48 PM
To był mój przed Ostatni raz
~ Misia
3/14/23, 7:23 PM
Przenostatni dzień
~ Anna
12/30/22, 5:38 PM
Co słychać w przed ostatnim dniem roku
~ Krzysiek
4/3/22, 10:55 PM
był naszym przedostatnim treningiem przed zawodami
~ pierdoła01
2/18/22, 9:47 AM
"przedostatni" to zupełnie co innego niż "przed ostatnim" - proszę o przykład zdania, w którym pojawi się takie właśnie połączenie "przed ostatni"