Jak piszemy: przedostatni czy przed ostatni - razem czy osobno?

przedostatni

Zależy od kontekstu

przed ostatni

Zależy od kontekstu

Pisownia tego wyrazu zależy od kontekstu.

 

Łącznie zapiszemy, gdy mówimy o kolejności, np. Przybiegłem na metę jako przedostatni.

Rozdzielnie zapiszemy, gdy mówimy o czymś, co wydarzyło się tuż przed końcem, np.: Przed ostatnim sprawdzianem z matematyki muszę się dużo nauczyć.

Komentarze