Jak piszemy: przedszkole czy przeczkole?

przedszkole

Poprawna pisownia

przeczkole

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to "przedszkole".

 

Rzeczownik "przedszkole" określa placówkę wychowawczo-opiekuńczą dla dzieci między trzecim a szóstym rokiem życia, czyli przed okresem szkolnym. Jest to wyraz złożony z dwóch członów: zaimka "przed" wskazującego, że rzeczownik ten ma charakter poprzedzający coś innego, co stanowi jego kontynuację, oraz odmienionego rzeczownika "szkoła". Dlatego poprawna pisownia uwzględnia "d", a nie "cz".

 

Przykłady:

Basia uwielbia swoje przedszkole.

Na parterze naszej kamienicy otworzono nowe przedszkole.

Nasze przedszkole organizuje wycieczkę do ogrodu zoologicznego.

Komentarze