Jak piszemy: przejął czy przejoł?

przejął

Poprawna pisownia

przejoł

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „przejął”.

 

Forma „przejął” to forma trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu przeszłego czasownika „przejąć”.

W formach męskich czasu przeszłego liczby pojedynczej czasowników zakończonych na -ąć przed ł pisze się ą, np. płynął, dął, wziął, minął.

 

Przykłady użycia:

Piłkę przejął w najmniej oczekiwanym momencie.

Przejął po rodzicach dom i całe gospodarstwo, a wraz z nimi mnóstwo kłopotów.

Komentarze