Jak piszemy: przejąłem czy przejełem, przejołem?

przejąłem

Poprawna pisownia

przejełem, przejołem

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „przejąłem”.

 

„Przejąłem” to męska forma pierwszej osoby liczby pojedynczej czasu przeszłego czasownika „przejąć”.

W formach męskich czasu przeszłego liczby pojedynczej czasowników zakończonych na -ąć przed ł pisze się ą, np. minąłem, wziąłem, zaciąłem.

 

Przykłady użycia:

Przejąłem wczoraj stanowisko i obowiązki po poprzednim prezesie firmy.

Oddała mi głos, więc przejąłem mikrofon i długo przemawiałem.

Komentarze