Jak piszemy: przerażenie czy przerarzenie, przerażenie?

przerażenie

Poprawna pisownia

przerarzenie, przerażenie

Niepoprawna pisownia

Wyraz „przerażenie” piszemy przy użyciu rz i ż

 

„Przerażenie” to nagłe uczucie lęku, strachu.

W wyrazie „przerażenie” najpierw występuje rz, ponieważ zgodnie z zasadami języka polskiego rz piszemy po spółgłoskach: btdkpgch oraz j.

Jako drugie występuje ż, które jest uzasadnione wymianą na z: przerażenie – przerazić.

 

Przykłady:

Wszedł do piwnicy i ogarnęło go przerażenie.
Przerażenie powoli ustępowało zaciekawieniu.
Przerażenie go sparaliżowało.

Komentarze