Jak piszemy: przerzucić czy przeżucić?

przerzucić

Poprawna pisownia

przeżucić

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to „przerzucić”.

 

Słowo to powstało przez dodanie przedrosrka „prze-" do czasownika „rzucić”. Pisownia samego czasownika jest do zapamiętania, ponieważ nie mamy tutaj żadnej reguły ortograficznej. Również przez „rz” zapiszemy rzeczownik „rzut”.

 

Przykłady:

Czy mógłby pan przerzucić piłkę przez płot?

Właśnie przerzuciłam ostatnią kartkę książki.

Komentarze