Jak piszemy: przestrzeń czy przestżeń?

przestrzeń

Poprawna pisownia

przestżeń

Niepoprawna pisownia

Wyraz „przestrzeń” piszemy przy użyciu rz

 

Przestrzeń to nieograniczony obszar trójwymiarowy, w którym zachodzą wszystkie zjawiska fizyczne, a także rozległa, pusta powierzchnia bez wyraźnie oznaczonych, widocznych granic.

W wyrazie „przestrzeń” występuje rz, ponieważ zgodnie z zasadami języka polskiego rz piszemy po spółgłoskach: btdkpgch oraz j.

Wyjątkami od tej reguły są formy wyższe i najwyższe przymiotników, a także inne słowa, w których zamiast oczekiwanego rz występuje sz (na przykład w wyrazie kształt).

 

Przykłady:

Z okiem widać było pustą przestrzeń.
Lubił mieć wokół siebie przestrzeń.
Chciał zaplanować przestrzeń przed domem.

Komentarze