Jak piszemy: przeżuwać czy przerzuwać?

przeżuwać

Poprawna pisownia

przerzuwać

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to "przeżuwać"

 

Czasownik "przeżuwać" może przyjmować kilka znaczeń w zależności od kontekstu użycia. Pierwszym z nich jest kontekst typowo fizyczny, oznaczający czynność jedzenia, gryzienia, rozdrabniania pokarmu za pomocą zębów. W sensie psychicznym, mentalnym "przeżuwać" znaczy tyle, co intensywnie rozmyślać o jakiejś sprawie, roztrząsać to wielokrotnie.

Zasada głosi, że "ż" należy pisać po przedrostkach poprzedzających rdzenną część wyrazu (żuć – prze-żuć – przeżuwać).

 

Przykłady:

Adam przeżuwał w ustach te słowa, ale nigdy ich nie wypowiedział.

Przeżuwałam kęs za kęsem tak, że przerwa obiadowa wydłużyła się do dwóch godzin.

Wypasające się krowy leniwie przeżuwały świeżą trawę.

 

 

 

 

Komentarze