Jak piszemy: przyjaciołom czy przyjacielom?

przyjaciołom

Poprawna pisownia

przyjacielom

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „przyjaciołom”.

 

Forma „przyjaciołom” to celownik liczby mnogiej rzeczownika „przyjaciel”. Odmiana wyrazu „przyjaciel” w liczbie mnogiej stanowi wyjątek na tle innych rzeczowników zakończonych na "-ciel" (np. nauczyciel, uzdrowiciel). W liczbie mnogiej rzeczownik „przyjaciel” ma we wszystkich przypadkach (poza mianownikiem) temat „przyjaciół/przyjacioł”, co warunkuje wzorzec odmiany, a wynika z czynników historycznojęzykowych.

 

Przykłady użycia:

Moim przyjaciołom zawsze życzę jak najlepiej.
Ufam tylko moim przyjaciołom.

Komentarze

~ Dżony
4/1/24, 8:02 AM
Język ulega ciągłej zmianie i nienależy go sztucznie ograniczać jakimiś zaszłościami historycznojęzykowymi o których przeciętny człowiek nawet nie ma pojęcia… także śmiało używajcie PRZYJACIELOM a za jakiś czas stanie się powszechnie używane i akceptowane np jak oczami vs archaiczne oczyma (oba są poprawne)