Jak piszemy: przymiotnik czy pszymiotnik?

przymiotnik

Poprawna pisownia

pszymiotnik

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „przymiotnik”.

 

Zasada polskiej ortografii mówi, że „rz” piszemy po spółgłoskach: „p”, „b”, „k”, „g”, „t”, „d”, „ch”, „j”, „w”. W słowie „przymiotnik” „rz” występuje tuż po literze „p”.

 

Przykłady:

Przymiotnik jest jedną z dziesięciu części mowy.

Przymiotnik odpowiada na pytania: jaki?, jaka?, jakie?.

Komentarze