Jak piszemy: przymrużyć czy przymrórzyć, przymrurzyć?

przymrużyć

Poprawna pisownia

przymrórzyć, przymrurzyć

Niepoprawna pisownia

Wyraz „przymrużyć” piszemy przy użyciu ż i u. 

 

„Przymrużyć” to inaczej przymknąć powieki oczu.

W wyrazie „przymrużyć” występuje ż, ponieważ zgodnie z zasadami języka polskiego ż piszemy, gdy wymienia się na g: przymrużyć – mruga.

U w wyrazie „przymrużyć” uzasadnia przetrwanie tego zapisu z prasłowiańskiego mr̥gati.

 

Przykłady:

Lubił przymrużyć oczy, leżąc na hamaku.
Mogła lekko przymrużyć oczy.
Musiał przymrużyć oczy, żeby zobaczyć, czy ma zielone światło.

Komentarze