Jak piszemy: przypadku czy przypadka?

przypadku

Zależy od kontekstu

przypadka

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Różna końcówka dopełniacza liczby pojedynczej niesie różnicę znaczenia. Użycie słów zależy więc od kontekstu.

Forma „przypadku” to forma dopełniacza liczby pojedynczej rzeczownika rodzaju męskiego „przypadek” w znaczeniu „nieprzewidziane zdarzenie, zjawisko; pojedyncze zdarzenie; jedna z postaci choroby”.

Forma „przypadka” to forma dopełniacza liczby pojedynczej rzeczownika rodzaju męskiego „przypadek” w znaczeniu „kategoria gramatyczna określająca składniową funkcję rzeczownika, przymiotnika, zaimków, liczebników oraz imiesłowów odmiennych”.

Przykłady użycia:
To była wyłącznie sprawa przypadku.
Lekarz powiedział mi, że nie widział jeszcze tak ciężkiego przypadku.
To nie jest właściwa forma przypadka.

Komentarze