Jak piszemy: przywieźć czy przywieść?

przywieźć

Poprawna pisownia

przywieść

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to "przywieźć".

 

"Przywieźć" to bezokolicznik czasownika przywozić. Zgodnie z zasadą języka polskiego, jeśli temat kończy się na -z, zakończenie przyjmuje postać -źć.

Czyli w przypadku bezokolicznika "przywieźć", wygląda to tak: przywióz-ł – przywieźć.

 

Przykłady: 

Musisz przywieźć jeszcze dwie skrzynki, zanim zrobisz sobie przerwę.

Miał przywieźć Julkę o dziewiątej, a dochodzi jedenasta.

Proszę przywieźć towar najpóźniej o szóstej rano.

Komentarze