Jak piszemy: psałterz, psałtesz czy psałteż?

psałterz

Poprawna pisownia

psałtesz, psałteż

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „psałterz”.

 

Taka pisownia jest uwarunkowana nie tylko wymową, ale także zasadą ortograficzną, zgodnie z którą „rz” piszemy w wyrazach zakończonych na „-erz”.

 

Przykłady:

Psałterz jest zbiorem psalmów.

Psałterz można wykorzystywać do indywidualnej modlitwy lub podczas nabożeństw.

Komentarze