Jak piszemy: pseudoartysta czy pseudo artysta – razem czy osobno?

pseudoartysta

Poprawna pisownia

pseudo artysta

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "pseudoartysta".

"Pseudoartysta" to lekceważące określenie człowieka, którego uznajemy za słabego artystę. Wyraz ten zapisujemy łącznie, ponieważ przedrostek pseudo- należy pisać razem z nazwami lub określeniami osób, rzeczy bądź zjawisk, które naśladują inne, ale z niezbyt dobrym skutkiem.

Przykłady użycia:

Ten pseudoartysta nie ma za grosz talentu.

Jakiś pseudoartysta wykonał ten mural.

Komentarze