Jak piszemy: pseudoPolak, pseudo Polak czy pseudo-Polak?

pseudo-Polak

Poprawna pisownia

pseudoPolak, pseudo Polak

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "pseudo-Polak".

Określenie to oznacza kogoś, kto tylko z pozoru jest lub uważa się za Polaka. Mimo że w języku polskim wszystkie przedrostki (zarówno rodzime, jak i obce) zapisujemy łącznie z następującymi po nich wyrazami, to tutaj mamy odstępstwo od normy. W przypadku połączenia przedrostka pseudo- z nazwą własną (np. nazwiskiem, nazwą państwa, nazwą członka narodu) zawsze stosujemy między nimi łącznik.

Przykłady użycia:

Za organizację protestu odpowiadał nie kto inny, tylko ten pseudo-Polak.

Uważa się za patriotę, a w rzeczywistości jest pseudo-Polakiem.

Komentarze