Jak piszemy: psychika czy psyhika?

psychika

Poprawna pisownia

psyhika

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „psychika”.

 

Słowo to pochodzi z greckiego psychikos, co znaczy „dotyczący duszy”. W mitologii greckiej pojawia się nawet postać Psyche, która zaślubiła Erosa. W związku z pochodzeniem tego słowa i jego oryginalną pisownią przez „ch” również w języku polskim zapiszemy je przy użyciu właśnie tej głoski.

 

Przykłady:

Na studiach lepiej poznaję ludzką psychikę.

Moja psychika jest w nie najlepszej kondycji.

Komentarze