Jak piszemy: psycholożka czy psycholorzka?

psycholożka

Poprawna pisownia

psycholorzka

Niepoprawna pisownia

Poprawą formą żeńskiej odmiany nazwy tego zawodu jest "psycholożka".

 

Co ciekawe, żeńskie formy zawodów i funkcji utworzone za pomocą derywatu -lożka wywołują wiele kontrowersji i wątpliwości (kojarzą się z ruchem feministycznym), choć są coraz bardziej powszechne i popularne. Najczęściej spotyka się je w mowie potocznej, jednak w polszczyźnie uznawane są za poprawne.

Żeńska forma "psycholożka" została skonstruowana poprzez dodanie do męskiej nazwy psycholog końcówki -ka. Jednocześnie doszło do wymiany g na ż, stąd pisownia przez ż, a nie rz.

 

Przykłady:

Można zastanawiać się, czy psycholożka jest dzisiaj prestiżowym zawodem.

Moja ciocia jest psycholożką, jeśli chcesz, umówię cię na spotkanie.

Anna Siłowska to wybitna polska psycholożka.

Komentarze