Jak piszemy: pszczoła czy przczoła?

pszczoła

Poprawna pisownia

przczoła

Niepoprawna pisownia

Poprawnie zapisany rzeczownik to "pszczoła".

 

Jest to jeden z wyjątków od reguły głoszącej, że po spółgłoskach p, b, t, d, k, g, ch, j zapisujemy rz, podobnie jak np. pszenica.

 

Przykłady:

Pszczoły spożywają przede wszystkim nektar oraz pyłek kwiatowy.

Najważniejszą misją pszczół jest zapylanie roślin.

Użądlenie pszczoły może mieć poważne skutki dla osób uczulonych.

Komentarze

~ Ok
1/19/23, 6:19 PM
Ok