Jak piszemy: pszenica czy przenica?

pszenica

Poprawna pisownia

przenica

Niepoprawna pisownia

Prawidłowy zapis to pszenica. 

Pszenica jest jednym z podstawowych rodzajów zbóż lub ziarnem tego zboża. 

Poprawny zapis jest wyjątkiem od reguły pisowni rz. Wynika to z etymologii, ponieważ wyraz ten pochodzi ze słownictwa gwarowego, gdzie pszeńcem określano właśnie pszenicę

Przykłady:

Letni krajobraz jest prawdziwie sielski - pszenica dojrzewa, piętrzą się bale siana i dookoła unosi się zapach świeżo skoszonej trawy. 
Pierwszym zbożem uprawianym przez człowieka była pszenica
Dziewczyny wyplatają wianki z kwiatów i kłosów pszenicy.

Komentarze