Jak piszemy puki co czy póki co

póki co

Poprawna pisownia

puki co

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to póki co.

Póki co jest wyrażeniem mowy potocznej wprowadzającym zdanie podrzędne, oznaczające tymczasem, na razie, nadal, jak dotąd, itd.
Póki wywodzi się od póty. Pisownię z użyciem ó stosował już Aleksander Brückner w Słowniku Etymologicznym Języka Polskiego. Oznacza to, że taki zapis jest już uwarunkowany historycznie.

UWAGA: Póki co jest niepoprawnym rusycyzmem – покá что [wym. poka czto]. Póki jest spójnikiem wprowadzającym zdanie podrzędne i zwykle występuje pojedynczo. Istnieje jednak stałe połączenie póki z dopóki, np. Póty dzban wodę nosi, dopóty się ucho nie urwie.

Przykłady:

Póki co wyjeżdżamy na wakacje i nie będzie nas dwa tygodnie.
Póki co zachowaj to czego się dowiedziałeś w tajemnicy.
To tylko pomysł, więc póki co nie mamy jeszcze ustalonych szczegółów.

Komentarze