Jak piszemy: pycha czy pyha?

pycha

Poprawna pisownia

pyha

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „pycha”.

 

W odniesieniu do tego słowa stosujemy zasadę ortograficzną, zgodnie z którą piszemy „ch”, jeśli wymienia się w innych formach danego wyrazu na „sz” („pycha” – „pysze” lub „pycha” – „pyszny”).

 

Przykłady:

To kara za taką pychę.

Ale pycha!

Komentarze