Jak piszemy: quasi czy quazi?

quasi

Poprawna pisownia

quazi

Niepoprawna pisownia

Poprawnie zapisane wyrażenie to "quasi".

 

Jest to element wyrazu złożonego, który tworzy nazwy osób, rzeczy lub zwierząt, sugerując, że są one tylko pozorne, nie do końca takie jakie być powinny. Można uznać, że synonimem cząstki quasi- jest niby. Połączenie wyrazowe zawierające ten składnik zawsze zapisujemy z łącznikiem.

 

Przykłady:

Zrobiłem ci quasi-namiot, możemy się  w nim razem pobawić.

To co robisz to nie odrabianie lekcji, ale quasi-nauka!

Komentarze