Jak piszemy: rąb czy romb?

rąb

Zależy od kontekstu

romb

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Słowa mają inne znaczenia. Ich użycie zależy więc od kontekstu.

Rąb to część młotka, jego zaokrąglony lub zaostrzony koniec, przeciwległy obuchowi.

Romb to figura geometryczna, czworobok o równych bokach.

Przykłady użycia:
Użył młotka z wydłużonym rąbem.
Oblicz pole i obwód rombu.
Miała na sobie sukienkę w czerwone romby.
Cechą charakterystyczną tego rodzaju młotków jest stożkowy rąb.

Komentarze