Jak piszemy: rajstopy czy rajtuzy?

rajstopy

Zależy od kontekstu

rajtuzy

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne.

 

„Rajtuzy” pochodzą od niemieckiego słowa Reirhosen, które oznacza spodnie do jazdy konnej. Rajstopy są to rajtuzy ze stopami (połączono ze sobą dwa słowa). Rajtuzy są grubsze od rajstop.

 

Przykłady:

Załóż grube rajtuzy, dzisiaj jest zimno.

Gabrysi porwały się rajstopy.

Komentarze