Jak piszemy: rekonwalescencja czy rekonwalestencja?

rekonwalescencja

Poprawna pisownia

rekonwalestencja

Niepoprawna pisownia

Prawidłowym zapisem tego rzeczownika to rekonwalescencja.

Rekonwalescencja to okres powrotu do zdrowia po przebytej chorobie lub też być w jakimś miejscu na rekonwalescencji, warunki sprzyjające powrotowi do zdrowia.

Poprawna pisownia ma swoje korzenie w etymologii. Wyraz pochodzi z języka łacińskiego, w którym występuje re- + convalescentia, znaczące: „znów, na nowo” + „wzmocnienie, ozdrowienie”, stąd też konieczne jest użycie głosek s i c. Co ciekawe, jeszcze na początku XX wieku Michał Arct w „M. Arcta Słowniku Ilustrowanym języka polskiego” podawał definicję konwalescencji, słowa również pochodzącego z łaciny, oznaczającego uprawnienie jakichś czynności, nabranie mocy prawnej.

Przykłady:

Rekonwalescencja przynosi dobre efekty i sądzę, że już niedługo Pański ojciec będzie mógł wrócić do domu.
Lekarz poinformował rodzinę pacjenta, że rekonwalescencja potrwa jeszcze kilka miesięcy.
Pracownik po rekonwalescencji wrócił już do pracy.

Komentarze