Jak piszemy: religii czy religi?

religii

Poprawna pisownia

religi

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest ten z użyciem podwojonego i.

Religia, czyli wiara w istnienie Boga lub bogów, genezy, struktury i celu istnienia człowieka i świata, z którą związane są wartości moralne i kultywowane obrzędy.

Religii to odmiana w dopełniaczu liczby pojedynczej rzeczownika religia. Użycie podwojonego i na końcu wyrazu wyjaśnia jego budowa. Wyrazy obcego pochodzenia w rodzaju żeńskim, które w mianowniku liczby pojedynczej zakończone są na -ia, w dopełniaczu tej samej liczby, będą przyjmowały końcówkę -ii.

Przykłady:

Średniowieczni mnisi byli surowo karani za krzewienie religii chrześcijańskiej.
Konstytucja gwarantuje wolność słowa, równość wobec religii i równe prawa dla wszystkich.
Rozwój religii, zgodnie z teorią Darwina, rozwijał się na przestrzeni dziejów wraz z człowiekiem.

Komentarze