Jak piszemy: remanent czy remament?

remanent

Poprawna pisownia

remament

Niepoprawna pisownia

 

Poprawna forma to “remanent”. 

 

Pisownię rzeczownika “remanent” wyjaśnia jego pochodzenie z łacińskiego remanens, remanentis, czyli "pozostający". 

 

Wyraz ten oznacza, zgodnie z Wielkim słownikiem języka polskiego, 1. spis towarów w jakimś przedsiębiorstwie lub placówce handlowej, przeprowadzany okresowo w celu sprawdzenia aktualnego stanu posiadania; 2. przegląd rzeczy mający na celu ich selekcję; 3. podsumowanie jakichś przeżyć, zdarzeń lub spraw. 

 

Przykłady: 

 

Dziś sklep jest zamknięty z powodu remanentu. 

Wiosna to najlepszy czas na remanent w garderobie. 

W sklepie powinno się przynajmniej raz w roku przeprowadzać remanent produktów. 

 

Komentarze