Jak piszemy: remisja czy reemisja?

remisja

Zależy od kontekstu

reemisja

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Słowa mają inne znaczenia. Ich użycie zależy więc od kontekstu.

Remisja to przejściowe ustąpienie lub cofnięcie objawów choroby.

Reemisja to ponowne nadanie programu telewizyjnego lub radiowego, ponowne puszczenie w obieg pieniędzy. Także: nawrót choroby.

Przykłady użycia:
Podane leki wywołały u pacjenta krótkotrwałą remisję nowotworu trzustki.
Reemisja meczu zaplanowana jest na jutrzejsze popołudnie.

Komentarze