Jak piszemy: renta czy ręta?

renta

Poprawna pisownia

ręta

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "renta". 

 

W polskiej ortografii istnieje co prawda zasada, zgodnie z którą samogłoskę nosową ę powinniśmy zapisywać przed spółgłoskami zwartymi: p, b, t, d, k, g. Nie dotyczy ona jednak niespolszczonych wyrazów obcego pochodzenia. Należy do nich rzeczownik “renta”, który w niemal niezmienionej formie został przejęty z niemieckiego Rente. 

Renta to, zgodnie z definicją Wielkiego słownika języka polskiego, "świadczenie pieniężne, wypłacane z systemu ubezpieczeń społecznych, przysługujące osobom niezdolnym czasowo lub dożywotnio do wykonywania pracy albo członkom rodziny zmarłego, który ich utrzymywał". 

 

Przykłady: 

Dla wielu osób renta jest jedynym źródłem utrzymania. 

Rząd zapowiedział podniesienie kwoty renty socjalnej. 

Złożyłam wniosek o przyznanie mi renty.  

Komentarze