Jak piszemy: restauracja czy restałracja?

restauracja

Poprawna pisownia

restałracja, resteuracja

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “restauracja”. 

 

“Restauracja” - 1. odnowienie, naprawa, doprowadzenie do stanu użyteczności zabytku lub dzieła sztuki; 2. przywrócenie obalonej władzy lub ustroju; 3. lokal gastronomiczny, w którym serwuje się posiłki. 

Rzeczownik “restauracja” pochodzi z łacińskiego restauratio - odnowienie. W polszczyźnie przyjął się w niezmienionej formie temat tego wyrazu restaur-, końcówka -atio została zaś zastąpiona formantem -acja

W wyrazie "restauracja" występuje tzw. rozziew artykulacyjny, czyli sąsiedztwo dwóch samogłosek. W języku mówionym często dąży się do jego uniknięcia poprzez wymowę [ał] zamiast [au].  

Wyraz "restauracja", czytamy zatem jak [restałracja]. Błędem jest jednak powielanie tej wymowy w języku pisanym.  

 

Przykłady:

Niejedna polska restauracja znalazła się w Czerwonym Przewodniku Michelin, który prezentuje najbardziej prestiżowe lokale gastronomiczne w Europie. 

Moja restauracja jest otwarta tylko w sezonie letnim. 

Wystawa stała malarstwa polskiego jest zamknięta z powodu odbywającej się restauracji obrazów. 

Komentarze