Jak piszemy: rezerwuj czy rezerwój?

rezerwuj

Poprawna pisownia

rezerwój

Niepoprawna pisownia

Właściwie zapisany czasownik to "rezerwuj" przez u zwykłe.

 

Pisownia tego czasownika nie jest do końca oczywista – jest to pochodna bezosobowej formy rezerwować, a więc wydaje się, że może tu zachodzić wymiana o na ó (rezerwój). Polska ortografia nie przewiduje jedna takiego zapisu.

 

Przykłady:

Rezerwuj loty tylko na wiarygodnych stronach przewoźników.

Zarezerwuj proszę dwa bilety na wieczorny seans.

Zarezerwuj sobie czas jutro rano – zapraszam cię na kawę.

Komentarze