Jak piszemy: romantyzmie czy romantyźmie?

romantyzmie

Poprawna pisownia

romantyźmie

Niepoprawna pisownia

Jedyną poprawną formą zapisu tego odmienionego rzeczownika jest: romantyzmie przez z.

 

Jeżeli rzeczownik w mianowniku zakończony jest na -yzm lub -izm, możemy wymawiać go zarówno z z, jak i ź (romantyzmie lub romantyzmie). W pisowni obowiązuje jednak wyłącznie wersja zawierająca spółgłoskę z romantyzmie.

 

Przykład:

W romantyzmie miał miejsce najbardziej dynamiczny rozkwit literatury mesjanistycznej.

Spóźniłem się na wykład o wczesnym romantyzmie i nie mogłem nadrobić zaległości przed egzaminem.

Uczuciowość była w romantyzmie ważnym wyznacznikiem wrażliwości społecznej.

Komentarze

~ Gustaw
12/4/23, 7:07 PM
również dziękuje
~ Szymon
6/18/21, 5:20 PM
Porada przydała się, dziękuję.