Jak piszemy: rowerzysta czy roweżysta?

rowerzysta

Poprawna pisownia

roweżysta

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "rowerzysta".

Rowerzysta to człowiek, który porusza się na rowerze. W pisowni tego wyrazu zastosowanie ma zasada, zgodnie z którą rz piszemy, gdy w wyrazach pokrewnych wymienia się na r (rowerzystarower).

Przykłady użycia:

Rowerzysta podczas wyścigu wypadł z drogi.

W wypadku został poszkodowany rowerzysta.

Komentarze