Jak piszemy: również czy równierz?

również

Poprawna pisownia

równierz

Niepoprawna pisownia

Partykułę również zapisujemy z użyciem ż.

Również oznacza i, także, też lub oraz i jest partykułą łączącą podobne do siebie elementy wypowiedzi.

Grupa partykuł z ż (np.: również, jakiż, jakże, czyż, gdyż, itp.) jest nieodmienna, stąd należy zapamiętać poprawną pisownię. Dla ułatwienia, niektóre z nich przyjmują końcówkę -, -, -, którą to zawsze zapisujemy z użyciem ż.

Przykłady:


Naszym zadaniem jest również zapewnieniem wszystkim podmiotom odpowiedniego sprzętu.
Odnotowano również przypadki śmiertelne w związku z pojawieniem się nowej bakterii.
Jeśli zwiększymy wydatki, musimy również zwiększyć wpływy.

Komentarze