Jak piszemy: różdżka czy różczka?

różdżka

Poprawna pisownia

różczka

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis tego rzeczownika to różdżka.

Różdżką nazywana jest cienka gałązka, witka lub rózga, która w baśniach ma czarodziejską moc, a także rozwidlony pręt, który wskazuje różdżkarzowi wodę i minerały znajdujące się w głębi ziemi. 

Różdżka to zdrobnienie od wyrazu rózga, a więc występuje tutaj oboczność ż:g, która wyjaśnia zapis z użyciem ż. Jednak niepoprawna różczka wynika z wymowy - dochodzi tutaj do uproszczeń w artykulacji, zmieniając trudne do wymówienia w cz.

Przykłady:

Zmienił się nie do poznania jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
Zaczarowana różdżka sprawiła, że szara myszka stała się piękną księżniczką.
Różdżka radiestezyjna z dokładnością do metra wskazała, gdzie znajdują się wody gruntowe.

Komentarze