Jak piszemy: różne czy rużne, rurzne?

różne

Poprawna pisownia

rużne, rurzne

Niepoprawna pisownia

Przymiotnik "różne" zapisujemy przez ó i ż.

 

W przypadku tego wyrazu są to głoski niewymienne – tę pisownię należy po prostu zapamiętać. Słownik etymologiczny podaje związek słowa różny z określeniami takimi jak próżny, prózdny, a jego pierwotna forma miała brzmieć: rózno lub rózdno.

Różnym jest ten, który odznacza się odmiennością określonego zestawu cech. W innym znaczeniu przymiotnik "różny" podkreśla, że opisywany obiekt jest w jakiś sposób inny od pozostałych.

 

Przykłady:

Do wyboru macie różne rodzaje pieczywa.

Uczniowie byli przygotowani do egzaminu w różnym stopniu, jednak wszystkim udało się zdać.

Firma Mantax oferuje różne rozwiązania w zakresie organizacji konferencji i spotkań biznesowych.

Komentarze

~ Michał Pełka
11/12/23, 2:18 PM
Będę pamiętać ????????
~ Karolina
12/9/20, 6:56 PM
Bendę pamiętać