Jak piszemy: różnokolorowe czy różno kolorowe – razem czy osobno?

różnokolorowe

Poprawna pisownia

różno kolorowe

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „różnokolorowe”.

 

Słowo składa się z dwóch członów. „Kolorowy” zawiera główne znaczenie, natomiast „różny” je dookreśla. Reguła ortograficzna mówi, że takie złożenia – nazwane przymiotnikami złożonymi – zapisujemy łącznie.

 

Przykłady:

Masz różnokolorowe skarpetki.

Hania lubi jeść różnokolorowe cukierki.

Komentarze