Jak piszemy: rozumiem czy rozumię?

rozumiem

Poprawna pisownia

rozumię

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “rozumiem”.

Czasownik “rozumieć” należy do koniugacji IV (czasem określanej jako III-e). Obejmuje ona te czasowniki, których temat w czasie teraźniejszym kończy się na samogłoskę -e (rozumie-), w odmianie przyjmuje zaś następujące końcówki:

  • -m w 1. osobie liczby pojedynczej (rozumie-m)
  • -sz w 2. osobie liczby pojedynczej (rozumie-sz)
  • zerową w 3. osobie liczby pojedynczej (rozumie Ø)

Natomiast w 3. osobie liczby mnogiej, między tematem (rozumie-) a końcówką (-ą) pojawia się dodatkowo spółgłoska -j- . Stąd poprawna forma to “rozumieją”.

 

Przykłady: 

Nie rozumiem twojego pytania. 

Pomimo że w młodości przez kilka lat uczyłem się języka francuskiego, teraz rozumiem tylko pojedyncze słowa. 

Rozumiem, że jesteś zmęczony, ale to nie usprawiedliwia twojego zachowania. 

 

Na tej samej zasadzie odmienia się również czasownik “umieć” (“umieją”) i “śmieć” (“śmieją”).

 

Wyjątkiem są takie czasowniki należące do koniugacji IV, jak: “wiedzieć”, “jeść”. W odmianie w 3. osobie liczby mnogiej między tematem a końcówką pojawia się spółgłoska -dz-: "wiedzą", "jedzą".

Komentarze

~ Power
1/23/23, 4:15 PM
Śmieć- śmieją? Śmiać- śmiecą?
~ maz9
1/23/22, 12:11 PM
Dięki za qyjaśnienie
~ Sutek
12/28/20, 10:38 PM
Dziękuję