Jak piszemy: rozumiesz czy rozumisz?

rozumiesz

Poprawna pisownia

rozumisz

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest: ROZUMIESZ. Łatwo zapamiętać właściwą pisownię, gdy przywołamy bezokolicznik tego czasownika: rozumieć (nie rozumić).

Dla porządku podajemy koniugację rozumieć przez osoby i liczby

ODMIANA

Liczba pojedyncza
(ja) rozumiem
(ty) ROZUMIESZ
(on, ona, ono) rozumie

Liczba mnoga
(my) rozumiemy
(wy) rozumiecie
(oni, one) rozumie

Przykłady:

Rozumiesz coś z tego? Bo ja ni w ząb.
Chcę się upewnić, że rozumiesz, z czym wiąże się Twoja decyzja. Przemyślałeś to sobie dobrze?

Rozumiesz: Jest taka cierpienia granica,
Za którą się uśmiech pogodny zaczyna,
I mija tak człowiek, i już zapomina,
O co miał walczyć i po co.
(„Walc”, Czesław Miłosz)

Komentarze